دوره با موفقیت به اتمام رسیده است

Test

اقتصاد
1 جلسه کلاس

addadadad

زمان بندی و روز کلاس ها
سه شنبه 1399/1/25 11:53:41 - 11:53:41

این دوره به پایان رسیده است !!!

دانشجویان شرکت کننده


123 تومان

تمام جلسات کلاس
عضویت در کلاس
لازم است به یاد داشته باشید
در این نسخه امکان امتیاز دهی به استادان برقرار شده. در این نسخه شما می توانید پیام هم ارسال کنید. باگ ها نسخه ی قبلی برطرف شده و سرعت برنامه بهبود بخشیده شده. در این نسخه حجم کمتری اینترنت مصرف میشود.