دوره با موفقیت به اتمام رسیده است

دوره آشپزی با کیوان

آشپزی
5 جلسه کلاس

در این دوره سعی میکنم آشپزی ایتالیایی که از نظرم عاشقانه ترین نوع آشپزی دنیاست را با شما شریک بشم و به شما یاد بدم که چظور انواه پاستا را بپزید ! این دوره ۳ جلسه داره !

زمان بندی و روز کلاس ها
پنجشنبه 1399/1/13 22:36:45 - 17:36:45 جمعه 1399/1/14 22:36:45 - 9:36:45 شنبه 1399/1/15 21:36:45 - 10:36:45 جمعه 1399/1/28 23:00 - 1:00 جمعه 1399/1/28 23:00 - 1:00

این دوره به پایان رسیده است !!!

دانشجویان شرکت کننده


150,000 تومان

تمام جلسات کلاس
عضویت در کلاس
لازم است به یاد داشته باشید
در این نسخه امکان امتیاز دهی به استادان برقرار شده. در این نسخه شما می توانید پیام هم ارسال کنید. باگ ها نسخه ی قبلی برطرف شده و سرعت برنامه بهبود بخشیده شده. در این نسخه حجم کمتری اینترنت مصرف میشود.